आजकल सबैभन्दा बढि विश्वास आँफ्नै
मुटुको ❤️ लाग्न थालेको छ।
कैयौँ पटक टुक्रिँदा 💔 पनि चल्न छाडेको
छैन।
#अध्याय

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Copyrights Reserved | Arjun Tamu © 2019 .

Up ↑